Veiklos sritys

     Įstaiga teikia stacionarią ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą 22 – iems senyvo amžiaus ir suaugusiems, turintiems neįgalumą; ir savarankiško apgyvendinimo paslaugą 8-iems senyvo amžiaus Kauno rajono savivaldybės gyventojams. Įstaiga taip pat teikia maitinimo paslaugą Čekiškės seniūnijoje gyvenantiems asmenims ar šeimoms, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

2022 isivert