Komisijos

1. Trumpalaikio materialaus turto nurašymo komisija. Komisija pagal poreikį nurašinėja Įstaigos sunaudotą trumpalaikį materialų turtą.

2. Medžiagų, maisto produktų, medikamentų, degalų ir kuro, atsarginių detalių nurašymo komisija. Komisija kiekvieną mėnesį nurašinėja sunaudotas vertybes.

3. Viešųjų pirkimų komisija. Komisija organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą Įstaigos reikmėms.

4. Dokumentų ekspertų komisija. Komisija atrenka Įstaigoje sudarytas bylas naikinimui, ilgalaikiam ir trumpalaikiam saugojimui ir rengia dokumentacijos planus, registrų sąrašus.

5. Paramos skirstymo komisija. Komisija priima, inventorizuoja, įvertina Įstaigos vardu gautą paramą ir teikia pasiūlymus direktoriui dėl jos paskirstymo.

6. Gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių apskaitos komisija. Komisija užtikrina nesavarankiškų gyventojų pinigų ir kitų vertybių saugojimą, naudojimą ir apskaitą gyventojų poreikiams.