Įstaigos vadovas

Įstaigos vadovas
 
Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius Linas Grigaitis
 
Gimė Kaune 1969 m.
1987 m.  Įgijo vidurinį išsilavinimą.
1997 m.  baigė Vytauto Didžiojo universitetą.
1999 m. baigė Kauno technologijos universitetą.
2002 – 2005 m. Kauno rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų poskyrio vadovas – vedėjo pavaduotojas.
Nuo 2005 m.  Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius

istaigos vadovo darbotvarke

LINO GRIGAICIO VERTINIMO_ISVADA 2023 m. išrašas

 

 

Atnaujinta 2023-09-13