Įstaigos darbuotojų sąrašas

Įstaigos darbuotojų sąrašas

    Linas Grigaitis, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų direktorius, tel. (8 37)  56 03 90, mob. 8 615  14 408, el. p. cekiskesgloba@gmail.com

   Loreta Maleckienė, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų vyriausioji buhalterė;

   Laima Maziliauskienė, Socialinės globos skyriaus socialinė darbuotoja;

   Jolanta Bendikienė, Socialinės globos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja;

Virginijus Svirskas, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų ūkvedys;

    Nida Dvirnienė, Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėja;

    Egidija Ramanauskaitė, Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėja;

Daiva Lenortavičienė, Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėja;

   Vaida Rudžianskienė, Socialinės globos skyriaus individualios priežiūros darbuotoja;

    Jovita Rekevičienė, Socialinės globos skyriaus slaugytojo padėjėja;

    Jūratė Bartkuvienė, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų virėja;

Aistė Tutlytė, Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų virėja.

Odeta Kveškevičienė, Socialinės globos skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja

Greta Demenienė, Socialinės globos skyriaus užimtumo specialistė.

Darbuotojų kontaktinė informacija: tel. (8 37)  56 03 90, el. p. cekiskesgloba@gmail.com