Finansinių ataskaitų rinkiniai

finansines bukles ataskaita 2019 m  2. Veiklos rezultatu ataskaita 2019 m. 3. Pinigu srautu ataskaita 2019 m. 4. Grynojo turto pokycio ataskaita 2019 m. 5. Ilgalaikis turtas 2019 m. 6. Finans. sumos pagal saltinius 2019 m. 7. Atsargu vertes pasikeitimas 2019 m. 8.Aiškinamasis raštas 2019  9. Inf. pagal veiklos segmentus 2019 m. 10. Inf. apie isankst. apmok. 2019 m. 11. 17 standartas 2019 m. 1. 2 forma – Biudžeto lėšos 2019 m.  2. 2 forma -SPEC. lėšos (SL) 2019 m.  3. 2 forma – SPEC. lėšos 2019 m. .4. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. – 2 % pajamų mok. 5. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. – adm  6. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. .

 

1. finans bukles atask. 2018 m. 2. Veiklos rezultatu atask 2018 m. 3. Pinigu srautu ataskaita 2018 m. 4. Grynojo turto pokycio atask. 2018 m. 5.Aiškinamasis raštas 2018 6. Ilgalaikis turtas 2018 m. 7. Atsargu vertes pasikeit. 2018 m. 8. Finansav. sumos pagal saltinius 2018 m. 9. Inf. pagal veiklos segmentus 2018 m. 10. Inf. apie isankst. apmok. 2018 m. 11. 17 standartas 2018 m. 1. 2018 m. IV ketv. Biudžeto lėšos 2. 2018 m. IV ketv. Valstybės lėšos 3. 2018 m. IV ketv. Spec. lėšos lik. 4. 2018 m. IV ketv. Spec. lėšos 5. 2018 m. IV ketv.Valstybės lėšos ADM. lėšos 6. 2018 m. IV ketv.VMI 2%

 

1. 2-ojo fin. bukles atask 2017 m. 2. 17 standartas 2017 m. 3. Atsargu vertes pasikeit. 2017 m. 4. Ilgalaikis turtas 2017 m. 5. Fin. sumos pagal saltini 2017 m. 6. Grynojo turto pokyciai 2017 m. 7. Inf. pagal veiklos segmentus 2017 m. 8. Inform. apie isankst. apmokej. 2017 m. 9. pinigu srautu atsk. 2017 m. 10. Aiškinamasis raštas 2017 11. Veiklos rezultatu atask. 2017 m. 1. biudžeto lėšos 2017 m. 2. Sec. lėšos 2017 m. 3. Spec. lėšos SL 2017 m. 4. valst. lėšos -adm 2017 m. 5. Valstybės lėšos 2017 m..