Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. 5. Pinigų srautų ataskata 2020m. 6. pinigų srautų ataskaita 2020 m. 7. Ilgalaikis turtas 2020 m.  8. ilgalaikis turtas 2020  9. Veiklos segmentai 2020 m.  10 . veilkos segmentai 2020 m.  11. Atsargų vertės pasikeitimai 2020 m. 12 Išankstiniai apmokėjimai 2020 13. informacija apie per vienerius metus gautas sumas 2020 14. informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2020 15.Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai per ataskaiti 16. finansavimo sumos pagal šaltinį 2020 21.finansinės būklės ataskaita 2020 2.Finansinės būklės ataskaita 2020 m.  3.grynojo turto pokyčių ataskaita 2020m. 4. Veiklos rezultatų ataskaita2020 m.

 

finansines bukles ataskaita 2019 m  2. Veiklos rezultatu ataskaita 2019 m. 3. Pinigu srautu ataskaita 2019 m. 4. Grynojo turto pokycio ataskaita 2019 m. 5. Ilgalaikis turtas 2019 m. 6. Finans. sumos pagal saltinius 2019 m. 7. Atsargu vertes pasikeitimas 2019 m. 8.Aiškinamasis raštas 2019  9. Inf. pagal veiklos segmentus 2019 m. 10. Inf. apie isankst. apmok. 2019 m. 11. 17 standartas 2019 m. 1. 2 forma – Biudžeto lėšos 2019 m.  2. 2 forma -SPEC. lėšos (SL) 2019 m.  3. 2 forma – SPEC. lėšos 2019 m. .4. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. – 2 % pajamų mok. 5. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. – adm  6. 2 forma – Valstybės lėšos 2019 m. .

 

1. finans bukles atask. 2018 m. 2. Veiklos rezultatu atask 2018 m. 3. Pinigu srautu ataskaita 2018 m. 4. Grynojo turto pokycio atask. 2018 m. 5.Aiškinamasis raštas 2018 6. Ilgalaikis turtas 2018 m. 7. Atsargu vertes pasikeit. 2018 m. 8. Finansav. sumos pagal saltinius 2018 m. 9. Inf. pagal veiklos segmentus 2018 m. 10. Inf. apie isankst. apmok. 2018 m. 11. 17 standartas 2018 m. 1. 2018 m. IV ketv. Biudžeto lėšos 2. 2018 m. IV ketv. Valstybės lėšos 3. 2018 m. IV ketv. Spec. lėšos lik. 4. 2018 m. IV ketv. Spec. lėšos 5. 2018 m. IV ketv.Valstybės lėšos ADM. lėšos 6. 2018 m. IV ketv.VMI 2%