2022 m. balandžio 14 d. artėjančių švenčių proga pasveikinti gyventojų ir darbuotojų su dovanomis atvyko Kauno r. savivaldybės administracijos Čekiškės seniūnas Mečislovas Zavedskas, Čekiškės bendruomenės centro pirmininkė Laima Rutkauskienė, Čekiškės Prano Dovydaičio vardo gimnazijos direktorius Ričardas Saltonas ir Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Gintautas Kabašinskas.