Planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 1. BENDROJI DALIS

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai (toliau – Įstaiga) yra Kauno rajono savivaldybės įstaiga. Įstaiga teikia kompleksines ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas Kauno rajono vienišiems, senyvo amžiaus, suaugusiems, turintiems negalią asmenims, kuriems nustatytas socialinės globos poreikis bei savarankiško apgyvendinimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros. Įstaigoje yra du skyriai – Socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo. Savo veikloje Įstaiga vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais, bei Kauno rajono savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais.

Įstaigos adresas yra L. Markelio g. 5, LT-54273, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. Įstaigos interneto tinklapis yra www.csn.lt. Įstaiga pradėjo veiklą 1994 m. sausio 1 d.

 

 1. ĮSTAIGOS BIUDŽETAS

 

2015 metais Įstaigos asignavimai siekė 166.174.25 Eur. Jas sudarė: Savivaldybės biudžeto lėšos 93.780.00 Eur; spec. lėšos 49.511.00 Eur; Valstybės tikslinės dotacijos 22.883.25 Eur. Įstaiga metus užbaigė neturėdama kreditorinių įsiskolinimų. Lyginant 2015 m. su 2014 m., Įstaigos asignavimai padidėjo 314.00 Eur. Vieno gyventojo išlaikymo kainos per mėnesį Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2015 m. sausio 1 d. buvo nustatytos: suaugusiam, turinčiam negalią, arba senyvo amžiaus gyventojui ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 457.60. Eur; suaugusiam arba senyvo amžiaus gyventojui, turinčiam sunkią negalią, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 585.61 Eur; senyvo amžiaus gyventojui, gaunančiam savarankiško gyvenimo paslaugą, – 181,01 Eur.

2014 metais Įstaigos asignavimai siekė 572.680.00 Lt. Jas sudarė: Savivaldybės biudžeto lėšos 301.800.00 Lt; spec. lėšos 147.380.00 Lt; Valstybės tikslinės dotacijos 123.500.00 Lt. Įstaiga metus užbaigė neturėdama kreditorinių įsiskolinimų. Lyginant 2014 m. su 2013 m., Įstaigos asignavimai padidėjo 38.710.00 Lt. Vieno gyventojo išlaikymo kainos per mėnesį Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2014 m. balandžio 1 d. buvo nustatytos: suaugusiam, turinčiam negalią, arba senyvo amžiaus gyventojui ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 1.580.00 Lt; suaugusiam arba senyvo amžiaus gyventojui, turinčiam sunkią negalią, ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos – 2.022.00 Lt; senyvo amžiaus gyventojui, gaunančiam savarankiško gyvenimo paslaugą, – 625.00 Lt.

 

 • ĮSTAIGOS GYVENTOJAI

 

              Įstaigoje buvo 22 vietos, skirtos stacionarios socialinės globos ir 8 vietos, skirtos savarankiško gyvenimo paslaugų teikimui. Metų pabaigoje Įstaigoje gyveno 29 gyventojai. Iš jų 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (13 moterų ir 9 vyrai) ir 7 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (4 moterys ir 3 vyrai). Lyginant su 2014 m. pabaiga, Įstaigoje gyveno 22 stacionarios socialinės globos gavėjai (16 moterų ir 6 vyrai) ir 8 savarankiško gyvenimo paslaugos gavėjai (3 moterys ir 5 vyrai).

Teikiamų paslaugų sudėtis apėmė: informavimą; konsultavimą; tarpininkavimą ir atstovavimą; apgyvendinimą; kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir palaikymą (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.); darbinių įgūdžių ugdymą ir dienos užimtumą (siuvimas, mezgimas, aplinkos tvarkymas, dainavimas ir pan.) ar jo organizavimą; laisvalaikio organizavimą; pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalbą; asmeninės higienos paslaugų organizavimą (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimą, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir bendrosios praktikos slaugos teikimą, kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį. Visiems socialinės globos paslaugų gavėjams buvo vedami individualūs socialinės globos planai. Paslaugos buvo teikiamos sutinkamai su teisės aktų reikalavimais.

Per 2015 m. mirė 8 gyventojai. Į Įstaigą atvyko gyventi 7 nauji gyventojai. Metų pabaigoje jauniausiam gyventojui buvo 43 metai, vyriausiam 107 metai. Gyventojams buvo vertinamas socialinių paslaugų poreikis: 6 gyventojams nustatytas nesavarankiškumas. 8 gyventojams nustatyta nuolatinė slauga

Darbuotojai ir gyventojai sveikino Įstaigos gyventojus įvairiomis progomis, tarp jų jubiliejinėmis.

2015 m. sausio 20 d. gyventojai visuotiniame susirinkime išrinko naują Įstaigos tarybą. Gyventojai taip pat patvirtino direktoriaus Lino Grigaičio parengtus Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų tarybos nuostatus.

Gyventojams buvo organizuojami įvairūs renginiai Įstaigoje, taip pat buvo vykstama į kitas vietas:

Renginio pavadinimas Renginio vieta Renginio data
Gyventojos  pirmosios mirties metinės. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015-01-03
Gyventojai kartu su Čekiškės bendruomene dalyvavo Čekiškės bendruomenės organizuotame Lietuvos Nepriklausomybės dienos atkūrimo minėjime.

 

Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė; Nepriklausomybės akto signataro prof. Prano Dovydaičio sodyba Prienų kaime, Čekiškės seniūnijoje 2015-02-16
Gyventojai dalyvavo Vilkijos kultūros centro organizuotoje Užgavėnių šventėje. Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė 2015-02-17
Gyventojai dalyvavo Pelenų dienos, žyminčios Gavėnios laikotarpio pradžią, pamaldose Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015-02-18
Gyventojos, 30 d. po mirties. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės 2015-02-25
Gyventojai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginiuose. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė 2015-03-11
Gyventojai dalyvavo gavėnios rekolekcijose Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015-03-27
Gyventojai dalyvavo atminimo popietėje „Tas pats ruduo“, kur buvo pristatyta Valentinos Pancernienės knyga, bei skambėjo jos sūnaus Valentino Pancernos dainos Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė 2015-03-29
Gyventojai dalyvavo Didžiosios savaitės pamaldose Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015 m. balandžio 2-4 dienomis
Dviejų gyventojų 30 d. po mirties Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės 2015-04-08
Gyventojos 30 d. po mirties Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015-05-25
Gyventojai dalyvavo Kauno rajono neįgaliųjų sporto šventėje. Vienas gyventojas  užėmė pirmą vietą kamuolio metimo į krepšį su vežimėliais varžybose ir antrą vietą mechaninių vežimėlių lenktynėse. Viena gyventoja užėmė pirmą vietą elektrinių vežimėlių lenktynėse. Kauno rajono socialinių paslaugų centras 2015-06-19
Gyventojai dalyvavo Joninių šventėje Prie Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės 2015-06-23
Valstybės dienos minėjimas Įstaigoje, prie 1863 m. sukilimo dalyvių kapo Karalgirio kaime, Babtų seniūnijoje 2015-07-07
Gyventojai dalyvavo Čekiškės miestelio 415-osiose metinėse. Ta proga buvo apdovanotas vyriausias Įstaigos ir Seniūnijos gyventojas, sulaukęs 106 metų amžiaus. Prie Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės 2015-07-19
Gyventojai vyko prie Baltijos jūros Monciškės, Palangos r. sav. 2015-07-21
Gyventojos 30 d. po mirties Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės 2015-07-22
Gyventojai dalyvavo Žolinės (Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo) šventėje; vyko lauko gėlių puokščių paroda. Po to, buvo atidengtas paminklas-suolelis, skirtas savanoriams Vyčio kryžiaus ordino kavalieriams pagerbti. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia ir jos šventorius; prie paminklo-suolelio Čekiškės miestelio Ateities gatvėje. 2015-08-16
Dviejų gyventojų pirmosios mirties metinės. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės 2015-09-02
Gyventojų išvykos prie Dubysos Prie Dubysos Vilkijos apyl. seniūnijoje Visą vasarą kartą per savaitę, priklausomai nuo oro sąlygų
Gyventojai dalyvavo muzikinėje popietėje ir parodoje „Visą pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją/ M. K. Čiurlioniui – 140 metų. Čekiškės biblioteka 2015-09-22
Gyventojai dalyvavo šventėje „Poezijos rudenėlis“, skirtoje Kauno rajono 60 – mečiui (Kauno rajono istorijos puslapiai, poetų eilės, meno mėgėjų koncertas, Angelinos Mikalauskaitės tapybos darbų parodos atidarymas, Aldonos Majerienės mezginių paroda) Vilkijos kultūros centro Liučiūnų laisvalaikio salė 2015-09-26
Gyventojams organizuota kelionė į Šiluvą pirmojo mėnesio šeštadienio ir rožančiaus mėnesio proga. Šiluvo bazilika, Raseinių r. 2015-10-03
Gyventojai dalyvavo šventiniame vakare „Kai ruduo padabina plaukus“, skirtame Tarptautinei pgyvenusių žmonių dienai paminėti. Šventės metu vyko rudens gėrybių paroda, koncertavo humoro grupė „Kanapa“. Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė 2015-10-16
Grybų rinkimas miške. Čekiškės apylinkių miškai Visą rugsėjo mėnesį iki spalio mėnesio vidurio kartą per savaitę.
Artėjant vėlinėms, gyventojai dalyvavo mirusių gyventojų kapų tvarkymo akcijoje Čekiškės kapinėse. Čekiškės kapinės 2015-10-29
Gyventojai dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos progai. Kauno rajono socialinių paslaugų centas 2015-10-30
Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, gyventojams buvo organizuojamos Įstaigos teritorijos tvarkymo akcijos. Įstaigos teritorija Nuo spalio mėnesio vidurio iki lapkričio mėnesio vidurio, kartą per savaitę.
Mirusių Įstaigos gyventojų paminėjimas. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės 2015-11-11
Gyventojai dalyvavo tradiciniame renginyje „Teatras Čekiškėje“. (Dalyvavo Jurbarko, Kėdainių, Kauno r. dramos mėgėjų kolektyvai. Čekiškės dramos kolektyvo „ Pelėda“ K.Sajos pjesės „Kepurė dega“ premjera). Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė 2015-11-21
Gyventojai dalyvavo praktiniame užsiėmime „Adventiniai vainikai ir jų gaminimas“.

Gyventojos 30 d. po mirties

Vilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salė

 

 

Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia; Čekiškės kapinės

2015-11-24

 

 

 

2015-12-02

 Gyventojai dalyvavo Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga surengtoje šventėje Kauno rajono socialinių paslaugų centro 2015-12-03
Gyventojai dalyvavo dokumentinio filmo „Marinos namai“ (apie įžymių menininkų kūrėjų Tarkovskių šeimą) peržiūroje ir susitikime su filmo režisiere Dali Rust. Vilkijos kultūros centro Liučiūnų laisvalaikio salė 2015-12-03
Įstaigos kalėdinės eglutės puošimas

 

Įstaigoje 2015-12-08
Gyventojai dalyvavo adventinėse rekolekcijose Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčia 2015-12-18
Gyventojai dalyvavo kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje. Dalyvavo Vilkijos kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „Skrajūnė“; „Viktoro ir Kristinos duetas“; buvo verdama kalėdinė sriuba ir vaišinami šventės dalyviai. PrieVilkijos kultūros centro Čekiškės laisvalaikio salės 2015-12-18
Dvi Įstaigos gyventojos dalyvavo Aleksandro Gridino labdaros fondo organizuotoje akcijoje „Sušildykime vieni kitus“. Jos visą mėnesį mezgė kojines, kurias fondas perdavė vaikų namų auklėtiniams. 2015-12-22 Įstaigoje apsilankė Fondo atstovės, kurioms gyventojos perdavė numegztas 22 poras šiltų vilnonių kojinių. Fondo atstovės padėkojo už dalyvavimą akcijoje ir įteikė akcijos dalyvėms padėkas ir dovanas. Įstaigoje 2015lapkritis-gruodis
Gyventojai dalyvavo adventinių giesmių koncerte Čekiškės Prano Dovydaičio vardo gimnazija 2015-12-23
Gyventojams organizuota Kūčių vakarienė. Kartu dalyvauti vakarienėje, atvyko Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Gintautas Kabašinskas.

 

Įstaigoje 2015-12-24
Gyventojams organizuotos senųjų metų palydėtuvės Įstaigoje 2015-12-31

 

 1. SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 

              Atsižvelgiant į Įstaigos specifiką, didelis dėmesys skiriamas sveikatos priežiūrai. Įstaigos Socialinės globos skyriuje gyventojams yra teikiama bendrosios praktikos slauga ir organizuojama sveikatos priežiūra. Stebima, kad gyventojai reguliariai lankytųsi pas šeimos gydytoją, jie vežami pas įvairius specialistus. Savarankiško gyvenimo skyriaus gyventojams yra padedama organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas tiek, kiek jie to negali patys padaryti savarankiškai. Esant skubiems atvejams, yra kviečiama greitoji medicinos pagalba. Hospitalizuotus gyventojus lanko Įstaigos darbuotojai. Žemiau yra pateikiamos lentelės apie socialinės globos paslaugas gaunančius gyventojus.

 

Specialistų konsultacijos, diagnostika ir procedūros Skaičius atvejų
Angiochirurgo konsultacija 5
Chirurgo konsultacijos 3
Dantų protezų gamyba 1
Dantų techniko konsultacija 5
Dermatologo konsultacija 3
Gastrofibroskopija 1
Gripo vakcinos skiepai 14
Hematologo konsultacija 2
Kaulų tankio tyrimas 2
Kompiuterinė tomografija 1
Kolonoskopija 4
Ortopedo konsultacija 3
Psichologo konsultacija 1
Pulmonologo konsultacija 2
Plaučių rentgenograma 2
Reumatologo konsultacija 2
Širdies echoskopija 3
Urologo konsultacija 2

 

 

Specialistų konsultacijos ir gydymas Skaičius atvejų
LOR 2
Neurologo 16
Oftolmologo 11
Onkologo 5
Kardiologo 12

 

Hospitalizavimas Skaičius atvejų
Chirurginiai susirgimai 1
Hematologiniai susirgimai 1
Infekciniai susirgimai 1
Kardiologiniai susirgimai 2
Nefrologiniai susirgimai 1
Onkologiniai susirgimai 4
Reumatologiniai susirgimai 1
Slaugos ligoninėje 1
Traumatologiniai susirgimai 1
Vidaus ligų susirgimai 2

 

 1. PERSONALO UGDYMAS

 

Lentelėje pateikiama informacija apie Įstaigos darbuotojų 2015 metais keltą kvalifikaciją.

Priemonės pavadinimas Darbuotojai Data
UAB „Factus sum“ organizuotas seminaras „VSAFAS praktinis taikymas: duomenų pateikimas į VSAKIS, 2014 metų finansinių ataskaitų rinkiniai, pakeitimai 2015 metais“ Vyriausioji buhalterė 2015-01-26
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ surengti mokymai„Socialinio darbo su klientu įgūdžių tobulinimas (į sprendimus orientuotas konsultavimas) Dvi socialinės darbuotojos 2015 m. vasario 2-3 dienomis
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuotas seminaras „Per kraują ar kitą biologinę medžiagą plintančių infekcijų perdavimo rizika ir profilaktika“. Slaugytoja 2015-02-06
Kauno rajono socialinių paslaugų centro organizuota kvalifikacijos kėlimo programa „Streso valdymas“. Keturios ocialinio darbuotojo padėjėjos 2015 m. kovo 26-27 dienos
UAB „Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro“ organizuota Slaugytojo padėjėjo mokymo programa Slaugytojo padėjėja 2015-06-30
VšĮ „Žinių visuomenės instituto“ organizuota mokymų programa „Veiklos kokybės vertinimo sistemos kūrimas socialinės globos (socialinių paslaugų) įstaigose – paslaugų teikimo proceso kokybės įvertinimas“. Direktorius 2015 m. rugsėjo 2-3 dienomis
Kauno panemunės senelių namų ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Senėjantis žmogus bendruomenėje: palaikančios aplinkos kūrimas“. Direktorius 2015-10-21
Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos organizuotas grupinės supervizijos procesas Socialinė darbuotoja 2015 m. spalio 26-27 dienomis
Kauno Panemunės senelių namų Metodinio centro organizuoti mokymai „Žmogiškųjų ir struktūrinių išteklių plėtotė planuojant projektus, naujų socialinių paslaugų inicijavimui arba teikiamų organizacijoje socialinių paslaugų kokybės gerinimui“. Direktorius 2015-11-19
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ organizuoti mokymai „Socialinių paslaugų įstaigų vadyba pertvarkos kontekste“ Direktorius 2015-12-08

 

2015 m. vasario12 d. vyko civilinės saugos mokymai tokiomis temomis: „Kaip elgtis išgirdus civilinės saugos signalą“ ir „Gyventojų evakavimo organizavimas“. Įstaigoje reguliariai rengiami darbuotojų susirinkimai įvairiems klausimams aptarti.

 

 1. RENGIAMI TEISĖS AKTAI

 

2015 metais Įstaigoje buvo parengti tokie teisės aktai:

 1. 2015-05-08 direktoriaus įsakymu patvirtinta Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka;
 2. 2015-05-08 direktoriaus įsakymu patvirtintos Socialinės globos skyriaus gyventojų vidaus tvarkos taisyklės;
 3. 2015-07-09 patvirtintos Savivaldybės biudžetinės įstaigos Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namų socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo taisyklės;
 4. 2015-08-13 direktoriaus įsakymu buvo patvirtintos naujos Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės;

5.2015-11-13 direktoriaus įsakymu patvirtintas naujas Darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą sąrašas.

 

 • APINKA IR BŪSTAS

 

2015 metais metais buvo atliekami darbai ir gerinama aplinka.

 1. Buvo įrengta gyventojams pavėsinė kieme;
 2. Kita pavėsinė pastatyta ant Įstaigos stogo su rūkymo vieta, perplanuojant patalpas ir įrengiant įvažą neįgaliesiems;
 3. Iš išorės apšiltinti du kambariai;
 4. Įrengti papildomi porankiai neįgaliesiems dušo ir tualeto patalpose;
 5. Viename kambaryje pakeista grindų danga (linoleumas);
 6. Pagerintas gyventojams apšvietimas įsigyjant naujas stalines lempas pagal poreikį;
 7. Įsigytas šaldytuvas medikamentų laikymui;
 8. Nupirktos dvi naujos spintos gyventojams ir dvi restauruotos Socialinės globos skyriuje;
 9. Iškvietimo mygtukai į kambarius pakeisti modernesniais ir patogesniais;
 10. Gyventojų kambariuose įrengtos spynos užsirakinimui iš vidaus;
 11. Prie gyventojų lovų įrengtos širmos.

 

 • BAIGIAMOJI DALIS

 

Įstaigos veiklą koordinavo ir metodinę pagalbą teikė Kauno r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Skyriaus atstovai regaliariai įvairiais klausimais lankėsi Įstaigoje. Įstaigos veikla reguliariai domėjosi ir lankėsi Administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė.

Įstaigos gyventojus įvairiomis progomis lankė, juos sveikino, su jais bendravo ir koncertavo, dovanojo dovanas: Savivaldybės Tarybos ir Administracijos atstovai, LR Seimo nariai, Čekiškės seniūnijos atstovai; Čekiškės ir Liučiūnų bendruomenės centrų atstovai, Čekiškės darželio vaikai, Čekiškės Prano Dovydaičio vardo gimnazijos mokiniai, Čekiškės Švč. Trejybės parapijos klebonas kunigas Gintautas Kabašinskas, Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro atstovai, Lietuvos policijos mokyklos atstovai; egzotinių gyvūnų draugijos „Reptila“ atstovai, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos atstovai, Čekiškės skautai, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno filialo atstovai; Kauno rajono socialinių paslaugų centro atstovai, Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondo organzuotos akcijos „Atverkime širdis“ dalyviai, Batniavos pagrindinės mokyklos moksleiviai, Raudondvario gimnazijos Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus moksleiviai, kaimo turizmo sodybos „Lazduona“ svininkas Valentinas Pancerna,