2018 m. lapkričio 2 d. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje, dalyvaujant gyventojams ir darbuotojams, buvo aukojamos Šv. Mišios už mirusius Įstaigos gyventojus ir darbuotojus. Po to buvo aplankyti jų kapai Čekiškės kapinėse.

2018 m. lapkričio 2 d. Čekiškės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje, dalyvaujant gyventojams ir darbuotojams, buvo aukojamos Šv. Mišios už mirusius Įstaigos gyventojus ir darbuotojus. Po to buvo aplankyti jų kapai Čekiškės kapinėse.