2018 metų planas

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ČEKIŠKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR PRIEŽIŪROS NAMŲ 2018 M. VEIKLOS PLANAS

 

 1. SKYRIUS

MISIJA

 

Teikti kokybiškas socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, bei savarankiško gyvenimo paslaugas senyvo amžiaus asmenims, užtikrinant asmenų integraciją į visuomenę.

 

 1. SKYRIUS

STRATEGINIAI TIKSLAI

 

 1. Paslaugų gavėjams teikti kokybiškas paslaugas, išlaikant kuo didesnį savarankiškumą.
 2. Siekti paslaugų gavėjų integracijos į bendruomenę.
 3. Išlaikyti kuo ilgesnę paslaugų gavėjų gyvenimo trukmę.
 4. Saugoti ir ginti paslaugų gavėjų teises.
 5. Sudaryti paslaugų gavėjams tinkamas sąlygas jų gyvybiniams ir saviraiškos poreikiams tenkinti.
 6. Palaikyti kokybišką aplinką.
 7. Užtikrinti tinkamą Įstaigos funkcionavimą.

 

III. SKYRIUS

2018 METŲ UŽDAVINIAI

 

 1. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 2. Dalyvauti kultūros centrų rengiamuose ir kituose renginiuose.
 3. Kelti personalo kvalifikaciją.
 4. Peržiūrėti ir, esant poreikiui, koreguoti direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkas ir taisykles.
 5. Peržiūrėti ir patikslinti individualius socialinės globos planus.
 6. Pertvarkyti Įstaigos tinklapį.
 7. Parengti naujas darbo tvarkos taisykles darbuotojams.
 8. Parengti naujus darbuotojų pareigybių aprašymus.
 9. Pateikti priešgaisrinės būklės deklaraciją Valstybinei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybai.
 10. Pertvarkyti Įstaigos naudojamą teritoriją.
 11. Koreguoti simbolius prie įėjimų į ptalpas.
 12. Pagerinti patalpų aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.
 13. Taikyti priemones, skatinančias gyventojus rinktis sveikesnį gyvenimo būdą
 14. Parengti paraišką (atsižvelgiant į kvietimus ir kitas sąlygas) projektui, numatant, kad nuo 2030 metų Socialinės globos skyriuje prie kiekvieno gyvenamojo kambario būtų atskiros asmens higienos patalpos.
 15. Peržiūrėti naudojamo nekilnojamojo turto kadastrinius dokumentus.
 16. Įrengti higienos patalpose pagalbos kvietimo sistemą.
 17. Atlikti matavimo priemonių kalibravimą.
 18. Atlikti darbuotojų darbų saugos ir gaisrinės saugos mokymus.
 19. Pagerinti teritorijos pritaikymą gyventojams.
 20. Perdažyti dalį patalpų.
 21. Perlakuoti baldus.
 22. Keisti dalyje patalpų grindų dangą.
 23. Peržiūrėti pirmines gesinimo priemones.
 24. Parengti naujus darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo planus.
 25. Įrengti papildomas lentynas gyventojams knygų laikymui.
 26. Pagal poreikį atnaujinti baldus gyventojams.
 27. Atsiradus poreikiui, atlikti kitus šiame plane nenumatytus darbus.